Els tres eixos sobre els que basem les nostres intervencions són:

1 El desenvolupament comunitari

Recolzem la creació d’associacions de desenvolupament local i cooperatives que agrupin als seus veïns i veïnes per a que siguin ells/es mateixos/es qui diagnostiquin i estableixin quines són les seves principals necessitats, propostes per a pal·liar-les i prioritzin les accions a dur a terme.

Membres d’aquestes entitats veïnals dediquen també una part del seu temps i fiquen les seves competències de forma gratuïta per a poder posar en marxa aquells projectes acordats conjuntament.

2 Simetria

Els nostres projectes es basen en l’aprenentatge mutu i col·laboració entre persones i professionals de les zones a les que actuem i els nostres voluntaris al Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre.

Pensem que és fonamental disminuir la dependència d’una cooperació basada en l’arribada de recursos externs, i que tenen que ser les pròpies comunitats beneficiàries dels projectes i les autoritats de les comunitats on s’ubiquen, els responsables de liderar-los, i establir les línies mestres per al seu desenvolupament.

3 Sostenibilitat

Si bé inicialment la nostra entitat aporta els recursos econòmics i assessorament professional necessaris per posar en marxa els projectes que recolzem, aquests han de ser sostenibles arribant a auto-finançar-se i assumint de manera autònoma la mateixa comunitat local beneficiària la seva gestió.

Per això, més que accions espectaculars, els projectes es van desplegant per fases, atenent a la seva operativitat des del seu inici, però amb previsió d’ampliar-se segons les possibilitats que ofereix l’entorn; receptivitat dels resultats entre la població beneficiària i sinèrgies amb d’altres actors d’àmbit públic, privat i/o associatiu.