El principal actiu de Cooperació Activa som els mateixos membres de la diàspora senegalesa i coneixements de les nostres poblacions d’origen i accés a les xarxes socials en aquestes, així com el nostre compromís -amb l’adient suport de professionals i voluntaris vinculats a la nostra entitat- per millorar les condicions de vida dels familiars, amics i veïns i veïnes que continuen vivint a les nostres comunitats d’origen.

Fomentem, d’una banda, l’establiment de vincles de cooperació cultural i tècnica entre poblacions, veïns i veïnes, professionals i institucions de les comarques tarragonines i del Senegal i, d’altra banda, el rol actiu de membres de la diàspora en tasques de dinamització comunitària i foment de la participació a les nostres poblacions d’origen, així com en el disseny i implementació de projectes de cooperació en aquestes.