DOS ÀMBITS DE TREBALL:

1. Codesenvolupament i cooperació internacional:

Objectius:
-Implicació de persones arribades amb la immigració al Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre –a partir dels seus coneixements- en els processos de dinamització, disseny i implementació de projectes a les seves poblacions d’origen.
-Establiment de vincles de cooperació cultural i tècnica entre poblacions, professionals i institucions de Catalunya i Senegal.

2. Acció social i interculturalitat:

Objectius:
– Defensa dels drets humans.
– Posada en valor de competències sòcio-culturals i professionals de persones arribades amb la immigració al servei del conjunt de veïns i veïnes.
-Creació d’espais de col·laboració entre població d’origen immigrant i autòctona per afavorir la cohesió social i el diàleg intercultural.

PROGRAMES: 

CODESENVOLUPAMENT I COOPERACIÓ INTERNACIONAL:

Programa I: Bona governança i desenvolupament comunitari a Touba Mboul.
1.1 Procés de dinamització, creació i legalització d’entitats de desenvolupament local.

1.2 Xarxes entre entitats de desenvolupament local, administració i l’ONGD.

acord partenariat

Programa II: Accés universal a l’educació a Diawré i Touba Mboul.
2.1 Enviament material escolar als/les alumnes de les Ecoles Elementaires de Diawré i Diawé.

2.2 Esplai educatiu: activitats artístiques, esportives i educació en valors.

2.3 Reforç escolar: Millora de les competències bàsiques lingüístiques i en matemàtiques per alumnes d’educació primària a Diawré i Diawé Sérère.

2.4. Procés comunitari i participatiu a les comunitats rurals de Mbacke per augmentar la ratio d’alumnes que continuen els seus estudis en arribar a secundària.

Foto 3 Reforç escolar 2

Programa III: Millorar l’abast i eficiència de la xarxa d’atenció primària a Touba Mboul.
3.1 Col·laboració de professionals sanitaris catalans i l’equip de la xarxa sanitària de Touba Mboul.

3.2 Construcció i habilitació equipaments sanitaris a Diawré i Diawé.

3.3 Serveis de consulta regular en Atenció Primària i salut maternal als nuclis de Diawré, Diawé i Keur Madiop.

3.4 Assistència sanitària gratuita i entrega de medicaments per a persones sense recursos.

3.5 Formació i Assessorament a professionals del Poste de Santé de Diawré.

20170809_120902

Programa IV: Prevenció i salut.
4.1 Accions sensibilització (higiene, alimentació, infermetats transmissió sexual, etc.

4.2 Posada en marxa i gestió xarxa de farmàcies comunitàries a Diawré i d’altres poblacions de Touba Mboul

CAM00940

Programa V: Emprenedoria econòmica i sobirania alimentària.
5.1 Accions de micro-mecenatge per a iniciatives agropecuàries i sobirania alimentària.

5.2 Granja avícola descentralitzada gestionada per una cooperativa de dones

DSC_0339

Programa VI: Educació per al desenvolupament

6.1 Operació Àfrica des del Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre.

6.2 L’altre Senegal: Àfrica i una altra manera de fer cooperació internacional.

6.3 Visibilitzar per existir (posant llum a present i apoderant pel demà).

6.4 Taller drets humans: Catalunya amb el dret internacional, el dret d’asil una garantia per a tothom!

PROGRAMES i PROJECTES: 

Acció social i interculturalitat:

Programa I: Drets humans, mediació i estrangeria.
1.1 Assessorament jurídic i formació en l’àmbit de l’estrangeria i els drets humans.
a) Xarxa de detecció i denúncia de situacions de racisme i violació de drets ciutadans.
b) Accions formatives en l’àmbit de l’estrangeria i els drets humans.
c) Catalunya amb el dret internacional, dret d’asil una garantia per a tothom!
d) Diades: drets humans, contra el racisme, etc.

foto 11 marxa contra el racisme

1.2 PROGRAMA II: Inclusió i cohesió social.
1.2.1 Foment de la participació i cohesió social.
a) Assessorament en la creació i gestió d’entitats.
b) Activitats amb Associacions de veïns i d’altres entitats (AMPES, FAAV, etc.)
c) Lluita contra els estereotips, i implicació de la població immigrada a la societat catalana.
d) Tallers infantils, cuina, etc.
e) Diades: Fira-Tots, Sant Jordi, etc.

1.2.2 Acolliment lingüístic i inclusió social
f) Tallers d’iniciació al català i de conversa.
g) Cursos d’alfabetització i iniciació al català.
h) Cursos de castellà avançat.
i) Tallers per a conèixer la societat catalana.
j) Suport a la creació i publicació de recursos per a l’aprenentatge del català i el castellà.

11 CASTELLA-DONES

PROGRAMA III. Sensibilització intercultural.
3.1 Promoció de la diversitat cultural.
a) Escola de llengües i cultures: cursos trimestrals d’àrab, romanès, anglès i francés.
b) Escola de llengües i cultures: Tallers introductoris a l’Amazigh, wòlof i panjabi.
c) Escola de llengües i cultures: reforç escolar d’anglès, francès per a infants de primària
d) Diades: dia de la llengua materna, del immigrant,etc.

3.2 Diàleg intercultural i interreligiós.
a) Parelles lingüístiques: Espai de trobada.
b) Aula infantil intercultural: La comunitat educa.
c) Projecte sàrsia: Promoció de la interculturalitat a través de l’art.