Repensant-nos com a entitat per millorar l’abast de les nostres accions-.

Cooperació Activa al Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre va nèixer fa ja una década amb una voluntat pràctica de respondre a les necessitats que ens traslladava la diàspora senegalessa o que trobàvem al nostre entorn. Hem jugat un paper important identificant i denunciant violacions de drets ciutadans que patia el col·lectiu. AcompanyantContinue reading Repensant-nos com a entitat per millorar l’abast de les nostres accions-.

Tornem-hi!: Cooperar al Senegal des de les comarques tarragonines -.

1.1. Algunes xifres sobre el pes de la cooperació Catalana al Senegal-. Els vincles de cooperació entre Catalunya i el Senegal, tant a través d’entitats de la societat civil com de les administracions locals i governamentals, tenen una de les trajectòries històriques més amples i esteses al conjunt del territori català. Atenint-nos a les dades per al període 2019-2021 de l’ObservatoriContinue reading Tornem-hi!: Cooperar al Senegal des de les comarques tarragonines -.