Inici de la fase II del Pla d’Acció estratègic agroramader de Touba Mboul als 8 GIE vinculats a la societat cooperativa.

Durant aquest mes de desembre s’han presentat a les vuit poblacions -Diawré Kouta, Mboul, Mbobene, Ndoyene, Ndocka, Diawé Sérère, Nkowkuel i Seo Touré- on al gener van constituir-se Grups d’interès econòmic (GIE) les accions que, contemplades al Pla Estratègic del sector agroramader al municipi de Touba Mboul (2021-2025), es duran a terme el pròxim 2022 entre les quals destaquen la posada en marxa durant l’estació seca de dues explotacions d’horticultura i ramaderia i, a l’estació de pluges, la implementació de programes per a la millora de la productivitat del cultiu del cacauet i per a regenerar la terra.

Aquestes accions es realitzen en el marc de la Societé cooperative de Touba Mboul que uneix en xarxa els GIE entre sí i compten, a més de amb l’acompanyament de Cooperació Activa al Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre, amb el suport -dins del projecte Ampliació de la base social del teixit cooperatiu a escala del districte de kaël i posada en marxa de dues explotacions d’horticultura i ramaderia- dels Ajuntaments de Tarragona i Touba Mboul.

D’aquestes presentacions han participat autoritats tradicionals de cadascuna d’aquestes 8 poblacions qui han destacat com les accions posades en marxa contribuiran a que la població obtingui d’ingressos al llarg de tot l’any, el coordinador del projecte i secretari de l’APDDK -contrapart del projecte- qui ha destacat l’oportunitat que representa per a la zona i els i les joves aquest impuls a l’activació de noves activitats econòmiques a l’estació seca i progresiva replicació a la resta de GIE que formen part de la cooperativa, el president de la societat cooperativa de Touba Mboul qui recordà com va nèixer el projecte i el procés pel qual es pioritzaren les poblacions a les quals es fiquen en marxa aquestes explotacions, mentre que un representant del GIE local va descriure el cronograma d’activitats previstes i mecanismes de participació habilitats a la població per a implicar-se a les mateixes.

El desplegament del projecte preveu la delimitació i posada amb marxa de dues explotacions d’horticultura a Ndocka i Seo Touré, en disposar ambdues localitats d’un pou preexistent que facilita que puguin regar-se. Les autoritats tradicionals han cedit amb aquesta finalitat 4 hectàres en el cas de Ndocka i 2 en el cas de Seo Touré. La primera serà delimitada amb tanques d’alummini i compta amb el suport de l’Ajuntament de Touba Mboul per a fer-hi una instal·lació fotovoltaica de bombeig de l’aigua per a l’horta, mentre que en la segona aquest procés es realitzarà incialment de manera manual i la delimitació de l’explotació es durà a terme emprant iniclament materials de més baix cost.

S’explica també que un 30% dels beneficis que obtinguin aquestes explotacions es destinaran a l’expansió de la societat cooperativa de Touba Mboul, prioritzant en un primer moment l’acondicionament de l’explotació de Seo Touré -instal·lació de bombeig d’aigua i delimitació amb tanques d’alumini- i, un cop aquestes dues explotacions estiguin equipades, replicant el seu model a les poblacions de Diawré Kouta i Diawé Sérère.

Quan a les explotacions ramaderes a ficar en marxa, segueixen un procediment semblant. A Ndoyenne s’habilitarà una explotació d’engreix de boví que ha de servir de referència a la resta, mentre que a Mboul també es posarà en marxa una altra amb tanques construides incialment amb d’altres materials provisionals, fins que l’arribada de beneficis propis i de la de Ndoyenne permeti el seu acondicionament definitiu. Alhora, el ple funcionament d’ambdues explotacions ha de permetre reinvertir també un 30% dels beneficis en la posada en marxa d’altres dues explotacions ramaderes a les poblacions de Mbobene i Nkowkuel.

Com a pas previ a la posada en marxa d’aquestres explotacions s’obtindrà el document de cessió de terreny per part de l’autoritat tradicional als GIE locals i, durant el procés d’acondicionament de les 4 explotacions a posar en marxa, es crearàn vuit grups de treball que rebràn una formació teòrica i pràctica en tècniques d’explotació i gestió d’aquestes activitats per part d’un agrònom dins d’aquestes explotacions.

Més que resultats immediats, que òbviament hi hauran, la posada en marxa d’aquestes primeres explotacions permet generar entre elles una xarxa de solidaritat que ha permetre disposar d’un model de referència a replicar amb una part dels beneficis que vagin generant les que ja hi siguin operatives.

Als vuit GIE units en xarxa a través d’una Societat Cooperativa s’afegiran al llarg d’aquest 2022 unes altres 10 poblacions dels municipis de Touba Mboul i Ndioumane, donant-li a aquesta estructura productiva una escala de districte (comarcal) que, a més de reduir l’impacte de la probresa i l’emigració del jovent garantint la seva ocupació, ha de contribuir a millorar la seguretat nutricional i sobirania alimèntaria a escala regional i la profilació de models d’organització econòmica, com les cooperatives, que permetin als petits productors fer front a les grans empreses de la indústria agroalimentaria europea i inversors internacionals que han convertit en el seu objecte d’especulació al Senegal i l’Àfrica en el seu conjunt.

Published by

COOPERACIÓ ACTIVA CAMP DE TARRAGONA I TERRES DE L'EBRE

Cooperació Activa al Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre agrupa principalment a persones arribades amb la immigració a les comarques tarragonines i a professionals relacionats amb els nostres àmbits d’actuació: sanitat, educació, bona governança, sobirania alimentaria i empreneduria, quant als nostres programes de cooperació internacional, i experts en mediació, estrangeria, drets humans i acollida lingüística en els d’acció social i interculturalitat. Volem facilitar, a través del suport a entitats veïnals i compromís d’aquestes amb mesures transformadores vers la igualtat de gènere, l’accés a drets bàsics i pressionar i recordar a les administracions la seva obligació de ficar tots els mitjans possibles per a garantir-los. Creiem que tothom pot aportar quelcom per a millorar el seu entorn i que la base per a fer-ho és l’auto-organització.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s