10 anys FENT codesenvolupament al camp de tarragona i les terres de l’ebre: introducció.

Desprès d’una dècada a primera línea defensant els drets de la població immigrant i promovent accions de cooperació internacional, les persones que formem part de cooperació Activa al Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre, volem fer una breu recapitulació dels diferents episodis d’aquesta trajectòria històrica. Hem optat per organitzar aquest relat en 3Continue reading 10 anys FENT codesenvolupament al camp de tarragona i les terres de l’ebre: introducció.