La paradoxa Africana: Inseguretat alimentària i emergència econòmica.

Introducció-. Àfrica, malgrat la tendència a percebre-la com si d’un únic país es tractés, és el tercer continent més extens, desprès d’Àsia i Amèrica i presenta en el seu conjunt i dins els seus estats mateixos una enorme variabilitat cultural, econòmica i ecològica. Ara bé, a l’hora de presentar-nos aquest continent la tendència  als mitjans deContinue reading La paradoxa Africana: Inseguretat alimentària i emergència econòmica.

Economia especulativa versus sobirania alimentaria: La indústria agroalimentària a l’Àfrica.

El pes de la població que viu al món rural i depèn de l’agricultura al Senegal i a la majoria d’Àfrica encara representa a més de la meitat de la seva població. S’observa, això no obstant, un incipient procés de des-ruralització a mesura que creix el nombre de joves que abandonen les activitats agropecuàries iContinue reading Economia especulativa versus sobirania alimentaria: La indústria agroalimentària a l’Àfrica.