FASE II del Programa de lluita contra l’abandonament escolars fins acabar la secundària al districte de Kaël (Senegal): Activació de dispositius de vigilància i campanya de sensibilització contra el matrimoni precoç i els treballs agraris i domèstics en horari escolar.

Les zones rurals del districte de Kaël, amb taxes d’analfabetisme de gairebé un 50% es van veure beneficiades la darrera dècada pels programes d’accés universal a l’educació –vinculada als objectius del mil·lenni 2015- amb els quals es buscava capgirar aquesta situació tot desplegant una àmplia xarxa d’equipaments escolars i mestres. Amb una taxa d’escolarització alContinue reading FASE II del Programa de lluita contra l’abandonament escolars fins acabar la secundària al districte de Kaël (Senegal): Activació de dispositius de vigilància i campanya de sensibilització contra el matrimoni precoç i els treballs agraris i domèstics en horari escolar.

Posada en marxa al municipi de Touba Mboul d’un projecte per a promoure el cooperativisme en el sector agropecuari i fomentar la sobirania alimentaria.

El projecte redinamització del cooperativisme al municipi de Touba Mboul per a reduir la pobresa i fomentar la sobirania alimentaria –que compta amb el suport de l’Ajuntament de Tarragona desprès d’haver estar seleccionat a la convocatòria de cooperació internacional del 2019- arrencava oficialment aquest 2 de gener de 2020 amb una primera sessió de preparacióContinue reading Posada en marxa al municipi de Touba Mboul d’un projecte per a promoure el cooperativisme en el sector agropecuari i fomentar la sobirania alimentaria.