Club de lectura de literatura africana.

En el marc de l’Ateneu cultural de la llengua i cultura del Senegal s’ha creat un club de lectura africana adreçat al públic infantil i juvenil interessat en el continent i cultura africana. Dins del mateix s’han establert 3 grups de treball per edats. El primer va dirigit a nens i nenes d’entre de 4Continue reading Club de lectura de literatura africana.

I Jornada de la Xarxa de Cooperació al Desenvolupament del Sud de Catalunya (XCD): un espai imprescindible per al Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre.

El passat 24 d’octubre va dur-se al rectorat de la URV la I Jornada XCD  amb la necessitat principal de detectar la necessitat (o no) de consolidar aquesta xarxa com a referent del sector i que coordini als diferents agents. Atenent a això, va dur-se a terme una primera dinàmica -dinamitzada pel Far Cooperatiu,  SCCL- Continue reading I Jornada de la Xarxa de Cooperació al Desenvolupament del Sud de Catalunya (XCD): un espai imprescindible per al Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre.

Cooperacio Activa al proces participatiu al Camp de Tarragona per l’elaboracio del Pacte Nacional per a la Interculturalitat

Amb motiu del procés participatiu per l’elaboració del Pacte Nacional per a la Interculturalitat engegat per la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania la nostra entitat va implicar-se en la sessio del Camp de Tarragona feta ahir 23 l’octubre al Casal de dones de Reus. Amb motiu d’una important arribada de persones estrangeres la passada decada la generalitatContinue reading Cooperacio Activa al proces participatiu al Camp de Tarragona per l’elaboracio del Pacte Nacional per a la Interculturalitat

Cooperacio Activa reb una subvencio de l’Ajuntament de Tarragona per a realitzar un projecte de dinamitzacio agraria al Senegal

El Projecte re-dinamització del Cooperativisme a les comunitats rurals de Touba Mboul per lluitar contra la pobresa i afavorir la sobirania alimentaria ha estat un dels 9 seleccionats a la convocatòria 2019 de cooperació internacional de l’Ajuntament de Tarragona i rebrà una subvenció per import de 25.067 euros sobre un cost total de la implementacióContinue reading Cooperacio Activa reb una subvencio de l’Ajuntament de Tarragona per a realitzar un projecte de dinamitzacio agraria al Senegal

Una dècada d’il·legalitat: victòria contra l’Apartheid en matèria religiosa a Salou.

Des de fa una dècada no era possible obrir nous centres del culte a Salou. Els motius, segons va exposar-nos fa dues setmanes el regidor de Territori i Sostenibilitat en Marc Montagut, responien a que es va preveure l’habilitació d’una zona destinada a aquesta mena d’equipaments i d’altres a una nova àrea a la zonaContinue reading Una dècada d’il·legalitat: victòria contra l’Apartheid en matèria religiosa a Salou.