Inclusió i cohesió social del col·lectiu immigrant als programes electorals de Salou.

Salou amb un 37% de persones empadronades nascudes a l’estranger és la segona ciutat de Catalunya amb més de 20.000 habitants amb un major percentatge de població immigrant. Les polítiques de foment de la cohesió social, malgrat això, han estat inexistents i, ans al contrari, s’han incentivat  polítiques de discriminació institucional i criminalització del col·lectiuContinue reading Inclusió i cohesió social del col·lectiu immigrant als programes electorals de Salou.