Aula intercultural: la comunitat educa-.

Qui ha de ser el principal agent educador dels nostres infants? La família, l’escola, altres agents especialitzats, … Aquest es un debat viu a la nostra societat que mostra una fragmentació d’allò que entenem per educació, i al mateix temps evidència una desresponsabilització com a comunitat respecte a l’educació de tots els nens i totesContinue reading Aula intercultural: la comunitat educa-.

Obrir les portes de l’escola a la comunitat: cultures del món a la setmana cultural del Col·legi Soriano Montagut.

Que el fet migratori és una realitat amb una afectació important al nostre entorn quotidià és quelcom que experimentem de manera destacada quan esperem als nostres fills i filles a la porta dels centres escolars on estudien. Factors demogràfics -edat de la població d’origen estranger- i actituds reproductives -nombre de fills per família- influeixen enContinue reading Obrir les portes de l’escola a la comunitat: cultures del món a la setmana cultural del Col·legi Soriano Montagut.

Retrobant l’esperit de Sant Jordi a Amposta-

Sant Jordi és sense dubte la diada més popular i festiva de Catalunya. Tot i no ser una data assenyalada al calendari com a no laboral, agrada i participa tothom, omplint-se de gent els carrers de les poblacions catalanes. A Amposta es celebra de manera bastant singular: es concentren totes les parades a la plaçaContinue reading Retrobant l’esperit de Sant Jordi a Amposta-