Canvi d’ús urbà a ús religiós per augmentar el preu de mercat d’un inmoble i el lucre personal d’un treballador de l’Ajuntament d’Amposta-.

Des de Cooperació a les Terres de l’Ebre, defensem la llibertat religiosa, i creiem que amb l’augment de la pluralitat religiosa a Amposta –amb important nombre de nous creients evangelistes, ortodoxos, musulmans, etc- no s’ha d’obstaculitzar la construcció i/o habilitació de centres de culte per a que tothom pugui practicar la seva fe en unContinue reading Canvi d’ús urbà a ús religiós per augmentar el preu de mercat d’un inmoble i el lucre personal d’un treballador de l’Ajuntament d’Amposta-.

Marquèting social, empreses i administracions: Agraïts de què?-.

        L’equip de Cooperació Activa al Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre va aparèixer amb una vocació, creure en el paper que juga la cooperació activa entre persones i l’autoorganització del col·lectius i beneficiaris de les nostres accions com a principal eina que ens ha de permetre crear l’entorn socialContinue reading Marquèting social, empreses i administracions: Agraïts de què?-.