Desplegament xarxa prevenció i salut comunitària al Municipi de Touba Mboul (Senegal)-.

Cooperació internacional i assistència sanitària al Senegal-. Malgrat que ja fa molts anys que moltes veus dins de la cooperació internacional defensen que els projectes d’intervenció en l’àmbit de la cooperació internacional han de plantejar-se des de dins de les mateixes comunitats beneficiàries i a partir dels mateixos agents implicats per tal de garantir-ne laContinue reading Desplegament xarxa prevenció i salut comunitària al Municipi de Touba Mboul (Senegal)-.

Comerç de contractes d’habitatge, o frau fiscal: vers el control policial del padró-.

A diversos municipis del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre on fem -des de Cooperació Activa- assessorament en matèria d’estrangeria, com ara Salou o Amposta, hem detectat que s’estan duent a terme procediments com ara verificar d’ofici per part de la Guàrdia Urbana que la persona que demana l’alta al padró municipal viuContinue reading Comerç de contractes d’habitatge, o frau fiscal: vers el control policial del padró-.

Camps de Treball estiu a la regió de Diourbel (Senegal)

CAMP DE TREBALL AL SENEGAL Vols posar a prova i ampliar els teus coneixements en un ambient cooperatiu mentre coneixes des de dins d’altres cultures? Vols adquirir experiència en l’àmbit de la cooperació internacional, participant directament amb les comunitats beneficiàries en el disseny i implementació de projectes? Vols viure una experiència personalment enriquidora alhora queContinue reading Camps de Treball estiu a la regió de Diourbel (Senegal)

La actitud del PSC i CIU davant la immigració i el foment del yihadisme-.

Reforçar les fronteres comunitàries com a estratègia electoral -.Les passades eleccions europees han tornat a posar una vegada més de manifest la manera de fer de la majoria dels partits polítics per tal de tractar d’obtenir el vot de persones arribades amb la immigració. En comptes de tractar i dirigir-se a aquestes en qualitat deContinue reading La actitud del PSC i CIU davant la immigració i el foment del yihadisme-.