Racisme institucional a l’Ajuntament de Salou

El racisme institucional és un terme que s’utilitza per a descriure qualsevol sistema de desigualtat per motiu de raça. Va ser creat pels activistes del Poder negre Stokely Carmichael i Charles V. Hamilton a finals dels anys 60. L’ús més difós del terme, tanmateix, seria el que li va donar Macpherson arran de la sevaContinue reading Racisme institucional a l’Ajuntament de Salou