Projecte Sarsia: Taller de vídeo intercultural

Taller de vídeo (documental creatiu), amb una introucció teórica i una part pràctica, no es necesita experiencia prèvia. L’objectiu és crear un espai de comunicación i expressió intercultural sense barreres lingüístiques. El medi audiovisual ha experimentat un desenvolupament i una expansió molt intensa en les darreres dècades, convertint-lo en un medi molt més accesible aContinue reading Projecte Sarsia: Taller de vídeo intercultural