2012: ANY DE CONSOLIDACIÓ DE L’ESCOLA DE LLENGÜES I CULTURES DE LES TERRES DE L’EBRE-.

Estem tancant l’any i és hora de fer memòria i balanç de tot el que ha succeït. Suposo que a primera vista lo que es podria destacar és que –com indiquen els gràfics que s’adjunten- les xifres són impressionants  i superen qualsevol previsió que poguessin haver fet a començaments d’any, però, igual com no esperàvemContinue reading 2012: ANY DE CONSOLIDACIÓ DE L’ESCOLA DE LLENGÜES I CULTURES DE LES TERRES DE L’EBRE-.