Fatou Secka: Pionera en la lluita contra l’ablació.

Durant un parell de setmanes de juny Fatou Secka ha impartit a Amposta uns tallers sobre l’apoderament de les dones des d’una perspectiva intercultural. A banda d’això va parlar del tema de la dona africana i violència i immigració al programa dixam vore de Canal Te. Moltes persones ens demanat si era possible fer unaContinue reading Fatou Secka: Pionera en la lluita contra l’ablació.

Fatou Secka imparteix a Amposta uns tallers sobre l’apoderament de les dones des d’una perspectiva intercultural-.

  Les dones immigrants pateixen doble discriminació: per la seva condició d´immigrant i per ser dona. Per aquest motiu, Cooperació Activa ONGD ha impulsat amb la Fundació CEPAIM aquesta nova iniciativa en la lluita contra la violència de gènere, organitzant a Amposta el taller Tirar endavant destinat preferentment a dones originàries d’altres països, però tambéContinue reading Fatou Secka imparteix a Amposta uns tallers sobre l’apoderament de les dones des d’una perspectiva intercultural-.